Jia-Yush Yen

Member

Address:
Department of Mechanical Engineering
National Taiwan University
Taipei, Taiwan


E-mail:

jyen@ntu.edu.tw

 

WWW:
http://ai.robo.ntu.edu.tw/en/personal.php?id=35

Jia-Yush Yen